Polypterus sp.
Nazwa angielska:
  • Nazwa polska:
  • Podział geograficzny:
  • Afryka - pozostałe
  • Podział systematyczny:
  • Polypteridae
  • Polskie synonimy:
  • Łacińskie synonimy:
  • Galeria
    (kliknij obrazek żeby powiększyć)