Systematyka: Actinopterygii /Promieniopłetwe

Gromada ryb kostnoszkieletowych o płetwach wspartych na promieniach kostnych, obejmująca większość współcześnie żyjących gatunków ryb zasiedlających wody słodkie i słone.

1 40 41 42