Podział geograficzny: Tanganika

Jezioro Tanganika położone jest w południowo – wschodniej Afryce. Leży na terenie 4 państw: Tanzanii, Demokratycznej Republiki Konga, Burundii i Zambii. W tym rejonie znajduje się tzw. Wielka Dolina Ryftowa, powstała wskutek ruchów tektonicznych. W obrębie tej gigantycznej rozpadliny wytworzyło się szereg zbiorników wodnych z których największe to: Jezioro Wiktorii, Jezioro Tanganika i Jezioro Malawi. Tanganika jest najdłuższym słodkowodnym jeziorem na świecie (ok. 670 km) oraz drugim co do głębokości (1435 m). Leży na wysokości 773 m n.p.m.
Akwen ten posiada liczną faunę: hipopotamy, krokodyle, ptactwo wodne oraz to co nas najbardziej interesuje tj. ponad 200 endemicznych gatunków ryb. Endemiczne to znaczy występujące wyłącznie w wodach tego jeziora.
Z punktu widzenia akwarystycznego najistotniejsze są parametry fizyko – chemiczne wody, ponieważ to one stanowią kluczowy element w hodowli ryb z tego biotopu w warunkach akwarium. Kluczowa wartość to pH wody. Nie może być ona niższa niż 7,5, zaś optymalna to między 7,8 a 9,5. Temperatura wody pomiędzy 23-27 stopni C. Temperatura powyżej 29 stopni C przy niedostatecznym natlenieniu, może spowodować śmierć ryb. Woda w Jeziorze Tanganika charakteryzuje się dobrą przejrzystością a do głębokości 40 m dobrym natlenieniem. Zamontowanie w akwarium kamienia napowietrzającego lub takie ustawienie wylotu filtra by powodował stałe poruszanie powierzchni lustra wody, jest konieczne. Nieodzownym elementem wystroju akwarium próbującego naśladować biotop Jeziora Tanganika są skały. Luźno porozrzucane lub tworzące usypiska. Taki rumosze skalne z licznymi szczelinami i mini grotami stanowią naturalne środowisko większości tanganickich gatunków hodowanych w akwariach. Gruboziarnisty piasek lub drobny żwirek to najlepsze materiały na podłoże. Oczywiście to ogólne wskazówki dotyczące wystroju akwarium a niektóre gatunki wymagają niewielkiej ich modyfikacji. Np. muszlowce wymagają pustych muszli (np. po ślimakach winniczkach) i piaszczystego podłoża, szczelinowce i naskalniki będą zachwycone jak największa ilością ułożonych jedna na drugiej płaskich skałek, zaś te które pływają w grupach w toni wodnej – jak największego akwarium z przestrzenią do pływania. To powinno być zresztą podstawową zasadą odpowiedzialnego akwarysty: zanim kupisz jakiś gatunek ryby zapoznaj się z warunkami w jakich żyje w swoim naturalnym środowisku i postaraj się takie warunki odtworzyć w swoim akwarium.

1 2 3 6